Skip to main content

Update: Tariefwijzigingen 2023


Voor de volgende diensten zijn de tariefwijzigingen voor 2023 bekend. Dit overzicht geeft met name de wijzigingen van de tarieven van Tagnet dienstverlening weer.

Onderstaande tabel geeft de aanvullende tariefwijzigingen weer.

Product

Tarief 2023


Tagnet Private Cloud diensten, waaronder: + 5%
– Tagnet Remote Workspace/Flex Werkplek + 5%
– Tagnet Sync + 5%
– Tagnet VPS + 5%
– Tagnet Hosted Exchange + 5%
– Online backup + 5%
Tagnet beheerdiensten, waaronder: + 3,75%
– Serverbeheer + 3,75%
– Werkplekbeheer + 3,75%
– Managed Firewall + 3,75%
– Managed Microsoft 365 Backup + 3,75%
– UniFi Access Point Management + 3,75%
– UniFi Cloud Controller Mangement + 3,75%
 
VoIP Diensten + 3,75%
Internet verbindingen + 3,75%
X2Connect Internet + 6,75%